KB Global - your partner in automotive business

The best advertising is done by satisfied customers

therefore, we are oriented to our clients needs. We adjust the offer to your expectations and always looking for the most optimal solutions.
For us it's not only a challenge, but also inspiration for further actions.

 Check our reliability

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regiony działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa KB GLOBAL na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dzięki współpracy z jednostką badawczą prowadzącą do opracowania innowacyjnej technologii i produktu. Wartość projektu wynosi: 110 469,18 PLN, Wartość dofinansowania wynosi: 71 849,87 PLN.


Firma KB GLOBAL Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego na wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenia nowego produktu oraz usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. W ramach projektu zostały zakupione środki trwałe niezbędne do wprowadzania do oferty nowego produktu – dozownik łokciowy do płynów dezynfekujących oraz nowej usługi wykrawania stali.

Wartość projektu: 84 070,00 PLN, Wkład Funduszy Europejskich: 57 208,53 PLNPlacing
an Order?
Call Us
+48 509 842 703
or +48 514 305 545
Write Us

biuro@kbglobal.pl

Any technical questions?
Zadzwoń
+48 505 035 611
or +48 511 664 222