Płyn myjący do myjek ultradźwiękowych 1 litr KBUS-1L

brutto49.57 bruttoPLN

(cena zawiera podatek vat 23%
(cena nie zawiera opłat przewozowych)

RATY
LEASING

Opis produktu

Skoncentrowany płyn o szerokim zastosowaniu: warsztaty samochodowe, motoryzacja, laboratoria, militaria. Usuwa tłuszcze roślinne oraz zwierzęce, osady białkowe, zanieczyszczenia organiczne, przypalenia, oleje, smary. Zawiera środek chelatujący jony metali a także inhibitor korozji.

Sposób użycia:
Sporządzić roztwór 2-5% (20 - 50 ml płynu uzupełnić wodą 1l - zaleca się stosowanie wody demineralizowanej). Uciążliwe zabrudzenia czyścić roztworem 10% (100 ml płynu uzupełnić wodą do 1l). Po umyciu czyszczone elementy spłukać wodą.

Ostrzeżenia:
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu, P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu, P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy, P301 + P330 + P331 W przypadku połknięcia: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów, P303 + P361 + P353 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawdnioną firmę.

Składniki:
15 - 30% fosforany, 5 - 15% krzemiany, < 5% wodorotlenek potasu, polikarboksylany

Powiązane produkty

Chcesz złożyć
zamówienie?
Zadzwoń
+48 509 842 703
lub +48 514 305 545
albo napisz
biuro@kbglobal.pl

Masz pytania techniczne?
Zadzwoń
+48 505 035 611
albo +48 511 664 222

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć