KBGLOBAL - Twój partner w biznesie motoryzacyjnym

Najlepszą reklamą dla firmy jest zadowolony klient

Istniejemy na rynku od 2005 roku - w tym czasie dokonaliśmy dziesiątki tysięcy transakcji.
Zadowolenie klienta jest dla nas inspiracją do dalszych działań!

 Sprawdź opinie naszych klientów

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regiony działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa KB GLOBAL na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dzięki współpracy z jednostką badawczą prowadzącą do opracowania innowacyjnej technologii i produktu. Wartość projektu wynosi: 110 469,18 PLN, Wartość dofinansowania wynosi: 71 849,87 PLN.


Firma KB GLOBAL Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego na wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenia nowego produktu oraz usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. W ramach projektu zostały zakupione środki trwałe niezbędne do wprowadzania do oferty nowego produktu – dozownik łokciowy do płynów dezynfekujących oraz nowej usługi wykrawania stali.

Wartość projektu: 84 070,00 PLN, Wkład Funduszy Europejskich: 57 208,53 PLNChcesz złożyć
zamówienie?
Zadzwoń
+48 509 842 703
lub +48 514 305 545
albo napisz
biuro@kbglobal.pl

Masz pytania techniczne?
Zadzwoń
+48 505 035 611
albo +48 511 664 222